Nhảy đến nội dung
x
[BUSINESS DEVELOPMENT INTERNSHIP] - QT Group

Mô tả công việc

[THỰC TẬP] Công Ty TNHH Paris Logistics

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[THỰC TẬP SINH KINH DOANH] Công Ty TNHH iTapHoa

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

[KIỂM TOÁN] Thực Tập Sinh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY

THÔNG BÁO

(V/v: Tuyển dụng sinh viên thực tập)

[Education Advisor INTERNSHIP PROGRAM] CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC POLY TUYỂN DỤNG

Job Description:
- Khai thác, tìm kiếm khách hàng
- Tư vấn và giới thiệu với khách hàng về khóa học
- Xử lý và hoàn thành các công việc được giao theo task

[THỰC TẬP PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG] CÔNG TY EXTREME MAX INTERNATIONAL TUYỂN DỤNG

I. Thông tin chung 

  • Vị trí:
  • Bộ phận:
  • Chủ quản trực tiếp 

II. Mô tả công việc: