Nhảy đến nội dung
x

Tin tức - Sự kiện

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hợp tác với Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam

Chiều 23/3/2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam (First Solar) đã kí thỏa thuận hợp tác.

Ký hợp tác với Công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre

Chiều ngày 20/03/2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần thực phẩm CJ

Hợp tác nhiều mặt với Công ty cổ phần Đồng Tâm

Chiều ngày 01/03/2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Công ty cổ phần Đồng Tâm (Công ty Đồng Tâm) đã tổ chức ký thỏa th

Về “văn hoá doanh nghiệp: nền tảng để kiến tạo Hoà Bình”

Sáng ngày 10/1/2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng với Tập đoàn Hòa Bình tổ chức Chương trình diễn giả công chúng.