Nhảy đến nội dung
x

CỰU SINH VIÊN

Cựu sinh viên Nguyễn Văn Thiện - Tổng giám đốc Công ty CP Nhang Thiền
Nhang làm từ những cây trầm trồng theo quy mô công nghiệp của chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thiện hiện diện ở thị trường nội địa và hơn 40 nước.