Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bình Định đến năm 2025

Căn cứ biên bản thỏa thuận hợp tác ngày 24/06/2022 giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng xin thông tin, giới thiệu đến các anh/chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên về kế hoạch thu hút nguồn nhân lực cao của tỉnh Bình Định đến năm 2025 như sau:

  1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên tốt nghiệp Đại học đạt loại xuất sắc (dưới 30 tuổi).
  2. Lĩnh vực thu hút:

- Công nghệ sinh học phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi; sản xuất, chế biến bảo quản sản phẩm nông nghiệp;

- Công nghệ thông tin, công nghệ chip điện tử, trí tuệ nhân tạo;

- Quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị;

- Phát triển du lịch quốc tế.

  • KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-UBND

  • QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2022/QĐ-UBND