Nhảy đến nội dung
x
[CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ TUÂN THỦ] Tập Đoàn Hoa Sen

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cho các Đơn vị nội bộ về Thương mại, Đất đai, Xây dựng, Sản xuất, Vận tải,...
  • Rà soá
[CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU] Tập Đoàn Hoa Sen

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Tìm kiếm, phát triển hệ thống nhà cung cấp của Công ty trong và ngoài nước.
  • Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng và n
[NHÂN VIÊN MUA HÀNG] Tập Đoàn Hoa Sen

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Tiếp nhận yêu cầu mua hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị.
  • Kiểm tra, rà soát yêu cầu mua hàng hóa, dịch vụ tuân thủ đúng các quy định về hạn mức và cấp phê duy
[NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ] Tập Đoàn Hoa Sen

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao tại Bộ phận Hỗ trợ kiểm toán nội bộ.
  • Nhận định các rủi ro phát sinh từ công tác kiểm soá
[NHÂN VIÊN KINH DOANH] Tập Đoàn Hoa Sen

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nhân viên Kinh doanh Ngành hàng (Thép Thương mại, Gạch – Ngói – Thiết bị vệ sinh, Sơn – Thiết bị công cụ)

[NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU] Tập Đoàn Hoa Sen

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Bán hàng

[GRAPHIC DESIGNER] HARMONY GROUP
Harmony Group is a dynamic and culturally infused architectural & interior design firm that specializes in commercial and residential spaces, both in the US and Vietnam. Our team is a roster of young, passionate, and dedicated individuals who often go above and beyond to GET IT DONE.
[Technical Support Engineer - Office 365 Commercial] Công Ty TNHH ITECHWX

SUMMARY: The Technical Support Engineer’s primary focus will be ensuring that all Microsoft customers are very satisfied with the effectiveness and emcien

[Cloud Security Service Engineer] Công Ty TNHH ITECHWX

Responsibilities:

1.  Customer Issue Resolution & Responsiveness

  1. Drive the communication with the customer to ensure the customer has confidence on problem
  2. Defi
[Technical Support Engineer - Azure - Auth Team] Công Ty TNHH ITECHWX

SUMMARY: The support engineer is responsible for support delivery, providing technical support to azure customers by resolving escalated, complex technic

Subscribe to Việc làm