Nhảy đến nội dung
x

Talkshow: Tinh thần khởi nghiệp

Nhằm trang bị kiến thức và những bài học kinh nghiệm về khởi nghiệp, đồng thời giới thiệu gương doanh nhân thành công để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong giảng viên, viên chức trẻ và sinh viên, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Cựu sinh viên tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Tinh thần khởi nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số" với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 15:30-17:30, ngày 15/01/2024 (thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham gia: thầy cô giảng viên, viên chức và sinh viên Trường

Diễn giả: Bà Phạm Thị Huân - Nữ Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ba Huân

Đăng ký tham gia: tại đây

Thông tin liên hệ: Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Cựu sinh viên (C.003), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh; Email: htdn@tdtu.edu.vn

tdtu