Nhảy đến nội dung
x

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - NGHE NHÌN BOE VIỆT NAM

1. Nhân viên thu mua ( 2 người)

Trách nhiệm công việc:

Phụ trách các công việc liên quan đến thu mua bao gồm:

 • Mua nguyên vật liệu sản xuất, Căn cứ theo mục tiêu kinh doanh tổng thể của công ty, tình hình thị trường nguyên liệu và sự thay đổi kế hoạch sản xuất luân phiên để đảm bảo cung cấp nguyên liệu ổn định cho bộ phận sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho ở mức hợp lý;
 • Phụ trách mua hàng hóa sản phẩm hành chính, văn phòng phẩm...;
 • Phụ trách mua hàng thiết bị và linh kiện;
 • Theo dõi kế hoạch sản xuất hàng ngày của nhà máy và điều chỉnh tiến độ đến hàng; 
 • Điều phối kho nhận hàng và xử lý đổi trả hàng, hỗ trợ kho tiến hành bỏ đi những vật liệu báo phế;
 • Hoàn thành công việc cấp trên giao phó;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc.

(1) Các chuyên ngành yêu cầu: 

 • Ngôn ngữ trung, và các chuyên ngành khác;
 • Hoặc học các chuyên ngành khác nhưng hứng thú với công việc về thu mua và tiếng Trung tốt từ HK4 trở lên;

(2) Yêu cầu ngôn ngữ: tiếng Trung;

(3) Yêu cầu khác: có tinh thần tích cực học hỏi, đón nhận thử thách, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

2. Nhân viên hành chính ( 2 người)

Trách nhiệm công việc: 

 • Quản lý xe đưa rước nhân viên của công ty; quản lý xe công ty;
 • Quản lý nhà ăn; các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; an toàn nhà xưởng;
 • Quản lý bảo vệ , quản lý vệ sinh;
 • Quản lý các vật tư hành chính như : đồng phục công ty, dép tĩnh điện , tủ cá nhân...;
 • Phụ trách các loại giấy tờ liên quan xuất nhập cảnh, visa...;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc.

(1) Các chuyên ngành yêu cầu: 

 • Ngôn ngữ trung, và các chuyên ngành khác;
 • Hoặc học các chuyên ngành khác nhưng hứng thú với công việc về hành chính và tiếng Trung tốt từ HK4 trở lên;

(2) Yêu cầu ngôn ngữ: tiếng Trung;

(3) Yêu cầu khác: có tinh thần tích cực học hỏi, đón nhận thử thách, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

3. Nhân viên an toàn ( 2 người)

Trách nhiệm công việc: 

 • Phụ trách quản lý giám sát môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, an toàn sản xuất của công ty;
 • Tổ chức xây dựng các mục tiêu, chỉ số và kế hoạch quản lý về môi trường, an toàn và sức khỏe của công ty và tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện;
 • Tổ chức xây dựng các quy định về môi trường, an toàn, sức khỏe, quy trình vận hành và phương án ứng cứu khẩn cấp;
 • Tổ chức kiểm tra hàng ngày, ngày lễ và đặc biệt về môi trường, an toàn và sức khỏe tại nơi sản xuất, đề xuất các đề xuất khắc phục đối với những nguy cơ tiềm ẩn đã được xác định và giám sát việc khắc phục;
 • Các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về môi trường, an toàn và sức khỏe của Việt Nam;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc.

(1) Các chuyên ngành yêu cầu: 

 • Ngôn ngữ trung, và các chuyên ngành khác; 
 • Hoặc học các chuyên ngành khác nhưng hứng thú với công việc về an toàn và tiếng Trung tốt từ HK4 trở lên;

(2) Yêu cầu ngôn ngữ: tiếng Trung;

(3) Yêu cầu khác: có tinh thần tích cực học hỏi, đón nhận thử thách, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

4. Nhân viên kinh doanh (4 người)

Trách nhiệm công việc: 

 • Phụ trách hệ thống quản lý đơn đặt của khách hàng, quản lý hệ thống giao hàng, phối hợp với các đơn vị để hoàn thành kế hoạch giao hàng và công việc do khách hàng giao phó;  
 • Đối ứng về nhu cầu đơn đặt của khách hàng và đáp ứng thời hạn giao hàng, truyền tải kế hoạch kinh doanh và theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh;
 • Sau khi truyền tải kế hoạch kinh doanh thì thực hiện phân tích kế hoạch, quản lý đơn đặt, thay đổi đơn đặt, giám sát sản xuất, thay đổi kế hoạch đặt tàu, theo dõi kế hoạch xuất hàng, gửi thông tin tài liệu xuất hàng, mua bảo hiểm v.v...;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc.

(1) Các chuyên ngành yêu cầu: 

 • Ngôn ngữ trung, và các chuyên ngành khác; 
 • Hoặc học các chuyên ngành khác nhưng hứng thú với công việc về kinh doanh và tiếng Trung tốt từ HK4 trở lên;

(2) Yêu cầu ngôn ngữ: tiếng Trung + tiếng Anh;

(3) Yêu cầu khác: có tinh thần tích cực học hỏi, đón nhận thử thách, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

5. Nhân viên sinh quản ( 3 người)

Trách nhiệm công việc: 

 • Phụ trách thiết lập kế hoachh sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, hỗ trợ xử lý sản xuất dị thường và xử lý các vấn đề dị thường .v.v;
 • Dựa theo đơn hàng của khách hàng, kết hợp với tiến độ sản xuất của các công đoạn, vật liệu , công nghệ, tình trạng chất lượng hàng hóa để thiết lập kế hoạch sản xuất có thể thực hiện;
 • Làm tốt công việc cân đối kế hoạch sản xuất, đảm bảo kịp thời xuất hàng đồng thời hợp lý săp xếp nguồn liệu, giảm thiểu giá thành, nâng cao năng suất sản xuất;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc.

(1) Các chuyên ngành yêu cầu: 

 • Ngôn ngữ trung, và các chuyên ngành khác; 
 • Hoặc học các chuyên ngành khác nhưng hứng thú với công việc về sinh quản và tiếng Trung tốt từ HK4 trở lên;

(2) Yêu cầu ngôn ngữ: tiếng Trung;

(3) Yêu cầu khác: có tinh thần tích cực học hỏi, đón nhận thử thách, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

6. Nhân viên Xuất Nhập Khẩu ( 3 người)

Trách nhiệm công việc: 

 • Báo quan các mặt hàng thành phẩm, nguyên vật liệu... đảm bảo nhu cầu sản xuất, xuất hàng của công ty.
 • Đặt tàu, đặt vận chuyển- hàng không, đường biển quốc tế, sắp xếp và lên kế hoạch cho xe vận chuyển đường bộ .....

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc.

(1) Các chuyên ngành yêu cầu: 

 • Ngôn ngữ trung, và các chuyên ngành khác; 
 • Hoặc học các chuyên ngành khác nhưng hứng thú với công việc về XNK và tiếng Trung tốt từ HK4 trở lên;

(2) Yêu cầu ngôn ngữ: tiếng Trung;

(3) Yêu cầu khác: có tinh thần tích cực học hỏi, đón nhận thử thách, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

7. Trợ lý sản xuất (3 người)

Trách nhiệm công việc: 

 • Chịu trách nhiệm quản lí hiện trường sản xuất, cải thiện hiệu quả sản xuất và năng suất xuất hàng,... Phiên dịch hiện trường, văn bản, xử lí tình huống bất thường...;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc.

(1) Các chuyên ngành yêu cầu: 

 • Ngôn ngữ trung, và các chuyên ngành khác; 
 • Hoặc học các chuyên ngành khác nhưng hứng thú với công việc về sản xuất và quản lí con người và tiếng Trung tốt từ HK4 trở lên;

(2) Yêu cầu ngôn ngữ: tiếng Trung;

(3) Yêu cầu khác: có tinh thần tích cực học hỏi, đón nhận thử thách, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

8. Kỹ sư điện(EPE) (4 người)

Trách nhiệm công việc:

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích và xử lý các vấn đề về điện liên quan đến TV, màn hình và các sản phẩm khác;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên;

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc;

(1) Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành điện điện tử, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ điện tử;

(2) Kỹ năng công việc: biết chức năng của các loại linh kiện điện tử, hiểu sơ đồ mạch điện, sử dụng dụng cụ đo điện (máy hiện sóng, v.v.); sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

(3) Yêu cầu khác: Quan tâm đến ngành sản xuất và các sản phẩm điện tử tiêu dùng, ưu tiên những người đã có kinh nghiệm thực tập sản xuất;

9. Kỹ sư MES

Trách nhiệm công việc:

 • Phụ trách duy trì dữ liệu cơ bản trên hệ thống MES, xử lí sự cố bất thường khi quét mã ở hiện trường, xử lí sự cố bất thường của đường dây mạng trong sản xuất, tập huấn cách sử dụng về hệ thống MES, sửa chữa thiết bị quét mã vạch, đảm bảo chuyền sản xuất hoạt động bình thường;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên;

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc;

(1) Trình độ học vấn: đại học trở lên chuyên ngành IT, kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính và công nghệ, v.v;

(2) Kỹ năng làm việc: Hiểu cách sử dụng chuẩn hóa dữ liệu SQL Visual Studio và thiết kế bảng, quen thuộc với cơ sở dữ liệu Oracle và sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

(3) Các yêu cầu khác: Quan tâm đến ngành công nghiệp sản xuất và điện tử tiêu dùng, và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất được ưu tiên;

10.  Kỹ sư thử nghiệm (TE)

Trách nhiệm công việc:

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc viết các chương trình thử nghiệm, sửa đổi và gỡ lỗi các chương trình thử nghiệm, sử dụng các chương trình thử nghiệm và phần mềm thử nghiệm để kiểm tra TV và giám sát sản phẩm, đồng thời phân tích và xử lý các vấn đề gặp phải trong quá trình thử nghiệm;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên;

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc;

(1) Trình độ học vấn: Chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông , trình độ đại học trở lên;

(2) Kỹ năng làm việc: hiểu ngôn ngữ C, ngôn ngữ C ++, thông thạo cài đặt phần mềm máy tính, sửa chữa bảo trì phần cứng;

(3) Yêu cầu khác: Quan tâm đến ngành sản xuất và các sản phẩm điện tử tiêu dùng, ưu tiên những người có đã kinh nghiệm thực tập sản xuất;

11. Kỹ sư IE

Trách nhiệm công việc:

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc xem xét quy trình sản phẩm mới, biên soạn quy trình & SOP, ước tính nhân lực tiêu chuẩn & UPH & giờ làm việc tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả sản xuất tổng thể, lập kế hoạch và chuẩn hóa bố cục quy trình sản xuất;

Mức lương: khởi điểm từ 13tr trở lên;

Yêu cầu: tuyển dụng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có thể làm việc tại Nhơn Trạch Đồng Nai; 

Công ty hiện đang xây dựng nhà máy tại Phú Mỹ 3, cuối năm 2025 có thể xuống Bà Rịa Vũng Tàu làm việc;

(1) Trình độ học vấn: đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật công nghiệp, quản lí công nghiệp 

(2) Kỹ năng công việc: sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như office, thông thạo CAD và các phần mềm khác;

(3) Yêu cầu khác: Quan tâm đến ngành sản xuất và các sản phẩm điện tử tiêu dùng, ưu tiên những người có kinh nghiệm thực tập tại vị trí ở các công ty sản xuất khác;

Làm việc tại Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn BOE ( Việt Nam )

-Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

Chế độ đãi ngộ:

- Ngoài các vị trí tuyển fresher như trên công ty cũng tuyển thực tập sinh tuyển sinh viên năm cuối có thể thực tập trên 3 tháng có hỗ trợ lương từ 6tr·9tr 

- Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng, các hoạt động tập thể của công ty..

- Thưởng KPI, thưởng cuối năm.

- Qùa tặng vào các dịp lễ tết đặc biệt: quà cuối năm, các ngày lễ lớn, sinh nhật...

- Có cơ hội được tập huấn, đào tạo nghiệp vụ tại Trung Quốc

- Công ty cung cấp cơm trưa và cơm ca

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ đãi ngộ khác căn cứ theo quy định của pháp luật. 

- Địa chỉ làm việc : Đường số 3, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Ứng tuyển vị trí vui lòng gửi đến : wusuru@boe.com.cn

Điện thoại liên hệ: 0565.335.445