Nhảy đến nội dung
x

Công ty PVD Training tuyển dụng nhân viên

1. Mô tả chung về chức danh/vị trí công việc:

 • Chức danh công việc: Chuyên viên quản lý hệ thống
 • Phòng/Ban: An toàn môi trường
 • Cấp quản lý trực tiếp: Phó phòng
 • Nơi làm việc: Văn phòng công ty - TP. Vũng Tàu

2. Mục đích công việc/Vị trí: Quản lý hệ thống An toàn Chất lượng Môi trường

3. Tiêu chuẩn công việc:

 • Giới tính: Nam/Nữ
 • Độ tuổi: dưới 30
 • Học vấn: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: Bảo hộ lao động, chuyên ngành kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Tin học: Thành thạo vi tính văn phòng (MS Word, Excel, Outlook, Teams)
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực an toàn - Môi trường và kinh nghiệm đánh giá nội bộ HTQL  ATCLMT
 • Kiến thức, năng lực cần có:

+ Năng lực quản lý

+ Năng lực chuyên môn (Nắm rõ HTQL  ATCLMT theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 45001; Nắm rõ văn bản pháp luật  về ATVSLĐ, SKNN, PCCC, môi trường, hóa chất; Quản lý rủi ro)

+ Năng lực bổ trợ hay kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình, đào tạo; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng thương lượng, thuyết phục; Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc; Kỹ năng phân tích dữ liệu; Kỹ năng phân tích nguyên nhân gốc rễ)

 • Thái độ/Tố chất cần có (Hợp tác - trách nhiệm; Ham học hỏi; Tính chính xác; Tính kỷ luật; Tính trung thực; Tư duy hệ thống - tiếp cận theo quá trình; Tư duy dựa trên rủi ro - Cơ hội)
 •  Ngoại hình
 • Đảm bảo sức khỏe làm việc
 • Ưu tiên đã từng làm việc trong lĩnh vực dầu khí

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: