Nhảy đến nội dung
x

Ký hợp tác với Công ty Ryomo Solutions Việt Nam

Chiều ngày 27/03/2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Công ty Ryomo Solutions Việt Nam đã tổ chức ký Thỏa thuận hợp tác.

Buổi lễ có sự hiện diện của TS. Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm hợp tác doanh nghiệp & cựu sinh viên; Lãnh đạo Khoa công nghệ thông tin TDTU. Phía công ty có ông Kabasawa Osamu, Tổng giám đốc; cùng với Lãnh đạo Phòng nhân sự và Ban quản lý dự án.

Theo Thỏa thuận, hai bên thống nhất thực hiện các hoạt động chung như: triển khai chương trình tham quan-thực tập-tập sự nghề nghiệp tại công ty cho sinh viên TDTU; mở ra chính sách ưu tiên tuyển dụng sinh viên TDTU; tổ chức các chương trình hướng nghiệp-phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên; thành lập quỹ học bổng để tài trợ cho các hoạt động học thuật của sinh viên; thực hiện các chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Ryomo Solutions Việt Nam được thành lập năm 2004, là công ty 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất phần mềm ứng dụng và phát triển các hệ thống nhúng cung ứng cho thị trường Nhật Bản. 

Một số hình ảnh của Lễ ký kết:

ryomo-01.jpg

TS. Võ Hoàng Duy, Phó Hiệu trưởng TDTU

ryomo-02.jpg

Ông Kabasawa Osamu, Tổng giám đốc Công ty Ryomo Solutions Việt Nam 

ryomo-03.jpg

ryomo-04.jpg

Hai bên ký và trao đổi Thỏa thuận hợp tác