Nhảy đến nội dung
x
[TELESALE SUPERVIOR] Công Ty TNHH Phần Mềm PVS

LƯƠNG + CHẾ ĐỘ

[KỸ SƯ XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, CƠ KHÍ] Công Ty Cổ Phần Daishin Setsubi

 

  B. VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
  - Công việc/chức danh: Kỹ sư xây dựng, kiến trúc, cơ khí
  - Số lượng: 3

  [Hỗ Trợ Truyền Thông] CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CHỌN VÀ ĐÀO TẠO KỸ SƯ TRẺ “MASAN GRADUATE ENGINEER 2022” - ACTUALIZE YOUR DREAM

  TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN
  - Sinh viên Việt Nam tốt nghiệp từ các trường Đại học khối ngành kỹ thuật trong nước hoặc tại nước ngoài
  - Năm tốt nghiệp: 2021 – 2022

  [SENIOR DIGITAL EXECUTIVE] CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC POLY TUYỂN DỤNG

  POSITION PURPOSES
  We are looking for an experienced Digital Marketing Executive to assist in the planning,

  [RECEPTIONIST CUM ASSISTANT] CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC POLY TUYỂN DỤNG

  JOB DESCRIPTION:
  1. Receptionist
  ● Welcome clients, visitors, guests, etc. and provide them with appropriate information

  Subscribe to Việc làm