Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức -sự kiện

Qui hoạch Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng phát triển bền vững đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 26/07/2018, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng UBND Tỉnh Lâm Đồng đã đồng tổ chức Hội thảo quốc tế: Qui hoạch Thành phố Bảo Lộc phát triển

Qui hoạch Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng phát triển bền vững đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 26/07/2018, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng UBND Tỉnh Lâm Đồng đã đồng tổ chức Hội thảo quốc tế: Qui hoạch Thành phố Bảo Lộc phát triển

Tuần lễ sinh viên quốc tế tại Khoa khoa học ứng dụng

Đoàn sinh viên quốc tế từ Viện công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology: AIT), Thái Lan và Đại học kỹ thuật Malaysia với các quốc tịch khác