Nhảy đến nội dung
x
[KIỂM TOÁN] Thực Tập Sinh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY

THÔNG BÁO

(V/v: Tuyển dụng sinh viên thực tập)

[Education Advisor INTERNSHIP PROGRAM] CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC POLY TUYỂN DỤNG

Job Description:
- Khai thác, tìm kiếm khách hàng
- Tư vấn và giới thiệu với khách hàng về khóa học
- Xử lý và hoàn thành các công việc được giao theo task

Subscribe to Thực tập