Nhảy đến nội dung
x
HỘI THAO CỰU SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

Chiều ngày 12/11/2022, Câu lạc bộ Cựu Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội thao Cựu Sinh viên 2022-2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (

Subscribe to #alumni #hoithao #clbcuusinhvien