Nhảy đến nội dung
x
HỘI THAO CỰU SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
Chiều ngày 12/11/2022, Câu lạc bộ Cựu Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội thao Cựu Sinh viên 2022-2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) cũng như đẩy mạnh các hoạt động phong trào trong cộng đồng cựu Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to #alumni #hoithao #clbcuusinhvien