Nhảy đến nội dung
x
Ký hợp tác với Công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre

Chiều ngày 20/03/2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre (Công ty Cầu Tre).

Subscribe to MOU - CJ Cầu Tre