Nhảy đến nội dung
x
Trường Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác với Ngân hàng HDBank

Ngày 28/4/2021, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác.

Subscribe to scholarship