Nhảy đến nội dung
x

Học bổng năm học 2024 - 2025

TDTU dành hơn 35 tỷ đồng cấp học bổng cho tân sinh viên khóa tuyển sinh năm 2024
100% học phí năm học 2024 - 2025
Học bổng thủ khoa Dành cho tân sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất
Học bổng tân sinh viên dành cho học sinh thuộc các tỉnh đã ký kết hợp tác Dành cho học sinh thỏa điều kiện xét học bổng TDTU của các tỉnh hợp tác toàn diện với Trường (Bình Thuận, Bình Định, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi)
Học bổng tân sinh viên dành cho học sinh thuộc các trường THPT ký kết hợp tácDành cho học sinh các Trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU thỏa điều kiện xét học bổng
Học bổng chương trình Đại học bằng tiếng Anh

100% tân sinh viên chương trình đại học bằng tiếng Anh được cấp học bổng khi thỏa điều kiện của TDTU

Học bổng chương trình liên kết đào tạo quốc tế

100% tân sinh viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế được cấp học bổng khi thỏa điều kiện của TDTU

Học bổng dành cho ngành có chính sách thu hút

- 100% tân sinh viên các ngành thu hút

 • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Quản lý thể dục thể thao - Chuyên ngành Golf
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Công tác xã hội
 • Bảo hộ lao động
 • Khoa học môi trường
 • Quy hoạch vùng và đô thị

- Xét tuyển thẳng và cấp học bổng dành cho thí sinh có thư giới thiệu của Ban Giám hiệu các Trường THPT ký kết vào một số ngành thu hút tại TDTU

Học bổng dành cho sinh viên tại Phân hiệu Khánh Hòa

100% tân sinh viên học tại Phân hiệu Khánh Hòa được xét cấp học bổng theo điều kiện của TDTU

Học bổng dành cho sinh viên là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học

Tân sinh viên là thế hệ đầu tiên trong gia đình học đại học trúng tuyển vào các ngành thu hút được xét cấp học bổng theo điều kiện của TDTU

Học bổng khuyến khích dành cho nữ sinh viên học ngành kỹ thuật

Nữ sinh viên học các ngành kỹ thuật được cấp học bổng khuyến khích theo điều kiện của TDTU

Học bổng TDTU - Nâng bước sinh viên

Sinh viên vượt khó, học tốt được cấp học bổng hỗ trợ theo điều kiện của TDTU

Các loại học bổng khác
 • Học bổng anh/chị em ruột học tại TDTU
 • Học bổng cho con cán bộ công đoàn
 • Học bổng dành cho sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
 • Học bổng dành cho tân sinh viên có thành tích tiếng Anh đầu vào cao
 • Học bổng dành cho sinh viên nội trú Ký túc xá
 • Và nhiều loại học bổng khác với đa dạng đối tượng và hình thức