Nhảy đến nội dung
x

HỌC BỖNG LOTTE 2018 HỌC BỖNG LOTTE 2018

Kết quả đề cử học bổng Lotte 2018

Với mục đích khuyến học và phát triển nguồn nhân lực, năm 2018 Tập đoàn Lotte, Hàn Quốc sẽ trao một số suất học bổng dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các chương trình rèn luyện phát triển bản thân, kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên.

 


Dựa trên các tiêu chí đề ra, sau khi xem xét hồ sơ dự tuyển Học bổng của các ứng viên, Nhà trường đề cử 05 sinh viên nhận Học bổng Lotte năm 2018

 

Lê Thành Trung 

 Male 

2/2/1991

4

Toán - thống kê

9,67

1698599643

 

Học lực xuất sắc

 Võ Thị Trúc Linh 

 Female 

20/9/1996

3

Kỹ thuật
công trình
 xây dựng

9,11

01644172008

 

Học lực xuất sắc,
gia đình khó khăn

 Nguyễn Thị
Thủy Tiên 

 Female 

24/4/1997

3

Ngôn ngữ Anh

8,33

0968373024

 

Học lực giỏi,
gia đình thuộc diện khó khăn, không có ba và bản thân sinh viên tích cực tham gia hoạt động phong trào Đoàn - Hội

 Nguyễn Thị
Phượng Hằng 

 Female 

25/10/1994

4

Kỹ thuật hóa học

8.65

0981615300

 

Học lực giỏi,
Ba mất, gia đình thuộc diện
hộ nghèo

 Quách Thị lan Anh 

 Female 

8/5/1997

3

Quản trị kinh doanh

7,60

0964739502

 

Gia đình thuộc diện khó khăn,
bản thân bị bệnh hội chứng
thận hư

 

Quỹ Lotte Foundation được thành lập từ năm 1983, được trao cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã biết vượt qua để đạt kết quả cao trong học tập và nghiên cứu. Năm 2008, quỹ học bổng “Lotte Foundation” đã đến Việt Nam và bằng các suất học bổng ý nghĩa, Quỹ đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy đối với sinh viên các trường đại học ưu tú tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.