Nhảy đến nội dung
x

[TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG] Thực tập sinh Tư vấn tài chính cá nhân

Mã số:  TDTU1811 - 0015

1. Giới thiệu sơ lược về Công ty:
Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những
bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã
tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ
trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Theo chiến lược này, VPBank
đặt mục tiêu trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân
hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.
Tầm nhìn trên được hiện thực hóa bằng một chiến lược gồm 2 gọng kìm chính:
- Tăng trưởng hữu cơ quyết liệt, tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân và
SME, đồng thời khai thác cơ hội trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn và
tín dụng tiêu dùng.
- Xây dựng các hệ thống nền tảng vững chắc về tổ chức, nhân sự, công nghệ, vận
hành, v.v.

Hậu thuẫn cho việc triển khai chiến lược nói trên là văn hóa doanh nghiệp của VPBank, được
xây dựng và vun đắp dựa trên 6 giá trị cốt lõi:
- Khách hàng là trọng tâm;
- Hiệu quả;
- Tham vọng;
- Phát triển con người;
- Tin cậy;
- Tạo sự khác biệt.
Những thành quả đạt được trong giai đoạn chuyển đổi vừa qua đã khẳng định chiến lược đúng
đắn của VPBank, với những thay đổi tích cực về hình ảnh, chất lượng dịch vụ, tính chuyên
nghiệp, v.v. Sự tin cậy của khách hàng đối với VPBank cũng ngày càng củng cố với việc gia
tăng liên tục số lượng khách hàng mới và nguồn vốn huy động. Đặc biệt hơn cả là VPBank đang
trở thành một địa chỉ thu hút nhân tài trong ngành tài chính ngân hàng. Những yếu tố then chốt
này đã, đang, và sẽ trở thành vũ khí chiến lược của VPBank trong hành trình hướng tới mục tiêu
trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP
bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.
VPBank tin tưởng rằng với tầm nhìn và chiến lược trên, ngân hàng sẽ hoàn thành sứ mệnh của
mình là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, quan tâm chú trọng đến quyền lợi người lao
động và cổ đông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, và đóng góp hiệu quả vào sự phát
triển của cộng đồng.

2. Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Tư vấn tài chính cá nhân

3. Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
4. Số lượng: 5
5. Thời gian tuyển dụng: 10/11 đến 20/11
6. Yêu cầu công việc: Sinh viên năm 4 hoặc chuẩn bị ra trường
7. Mức lương:
8. Quyền lợi: Được Đào tạo và nhận khi ra trường
9. Địa điểm làm việc: 326 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q.1, Hồ Chí Minh
10. Thông tin liên hệ: 

Center of Enterprise Cooperation and Alumni
Ton Duc Thang University
p:    (+84 28) 377 61 042
a:    19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
w:    ceca.tdtu.edu.vn  
e:     htdn@tdtu.edu.vn