Nhảy đến nội dung
x

QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN TDTU

QUỸ HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Điều 1: Tên gọi: Qũy hỗ trợ sinh viên đại học Tôn Đức Thắng 

  • Phương châm hoạt động: “ Đồng hành sẻ chia- đáp đền tiếp nối
  • Nguyên tắc hoạt động: Công tâm- chính trực- minh bạch- công khai-                                                                  

Điều 2:  Ban điều hành quỹ chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động quỹ

Điều 3: Ban điều hành gồm các thành viên:

                   1/ Giám đốc Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (TT HTDN&CSV)

                   2/ Trưởng ban tài chánh AEC.TDTU

                   3/ Trưởng hoặc thành viên ban đối ngoại AEC.TDTU

                   4/ Chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp TDTU

                   5/ Đại diện Hội sinh viên  TDTU

Điều 4: Văn phòng Ban điều hành: Phòng COO3, TT HTDN&CSV

              Đại học Tôn Đức Thắng , Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Q7, TP HCM

Điều 5: Đối tượng thụ hưởng: Sinh viên đại học Tôn Đức Thắng ( SV TDTU)

Điều 6: Nguồn quỹ hình thành: ban đầu có 100.000.000 vnđ ( một trăm triệu đồng)

            Ban điều hành tiếp tục vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho quỹ và rất trân trọng mọi đóng góp cho hoạt động của quỹ để đồng hành  sẻ chia đến nhiều SV hơn

 

Điều 7: Phương thức xét hỗ trợ:

7.1 Điều kiện đựơc quỹ hỗ trợ:

7.1.1 Những dự án khởi sự kinh doanh , khởi nghiệp của sinh viên có khó khăn về tài chính trong giai đoạn đầu để hoàn thiện dự án, sản phẩm tham gia các cuộc thi hoặc triển khai kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư, các tổ chức quỹ hỗ trợ khởi nghiệp

      1. Những trường hợp sinh viên gặp “khó khăn đột xuất như thiếu tiền đóng học phí khi hết thời gian gia hạn đóng học phí hoặc cần thêm kinh phí thực hiện đồ án tốt nghiệp, trang bị phương tiện, công cụ dụng cụ phục vụ việc học tập, nghiên cứu.
      2. Những hoàn cảnh khó khăn khác của SV ( như ốm đau, bệnh nặng, tai nạn..)
    1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Khi SV có một trong các điều kiện (Điều 7.1.1, 7.1.2) cần sự hỗ trợ của quỹ, liên hệ Ban điều hành để được hướng dẫn thủ tục hoặc xem thông tin, các mẫu đơn tại địa chỉ website: ceca.tdt.edu.vn. Riêng trường hợp sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn khác( Điều 7.1.3); đại diện hội sinh viên ( Chi hội, liên chi hội Khoa) liên hệ ban điều hành để được giải quyết hỗ trợ kịp thời.

Bước 2: Gởi đơn ( kèm minh chứng, hoặc hồ sơ dự án khởi sự kinh doanh,  khởi nghiệp, đề tài, đồ án dự thi…) cho Ban điều hành

Bước 3: Ban điều hành xem xét đơn, dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đồ án, đề tài… và xét cấp quỹ hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể tùy từng trường hợp do Ban điều hành quỹ quyết định.

Bước 4: Thông báo cho SV biết kết quả và nhận tiền trực tiếp từ quỹ hỗ trợ.

Bước 5: SV hoặc nhóm SV thực hiện việc” đáp đền tiếp nối”.

 SV hoặc nhóm SV cam kết hoàn lại cho quỹ đúng số tiền đã được nhận , để quỹ tiếp tục hỗ trợ cho các SV khác.

Bước 6: Thời gian hoàn lại tiền chia làm nhiều đợt hay một đợt tùy vào từng trường hợp cụ thể hoặc thỏa thuận giữa SV với Ban điều hành quỹ hỗ trợ.

Điều 8: Điều khoản chung

  Hoạt động của quỹ theo đúng phương châm;” đồng hành sẻ chia, đáp đền tiếp nối” ; và  nguyên tắc : “công tâm , chính trực, minh bạch, công khai, không vụ lợi”

Điều 9: Trách nhiệm thi hành

Ban điều hành quỹ hỗ trợ sinh viên TDTU chịu trách nhiệm quản lý, điều hành quỹ đúng mục đích theo phương châm và công khai, báo cáo cho BCH AEC. TDTU

Điều 10: Sửa đổi và chấm dứt hoạt động quỹ hỗ trợ

Qúa trình hoạt động quỹ nếu có bỗ sung, điều chỉnh hoặc chấm dứt hoạt động quỹ hỗ trợ ; BĐH quỹ báo cáo BCH AEC.TDTU quyết định

Ghi chú: Tên viết tắt:

  TDTU :Đại học Tôn Đức Thắng

  AEC: Câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên

  BCH: Ban chấp hành

  BĐH: Ban điều hành