Nhảy đến nội dung
x

[QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN, LUẬT] Thực tập sinh và nhân viên

Mã số:  TDTU1811 - 0029

1. Giới thiệu sơ lược về Công ty:
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H hoạt động chuyên nghiệp trong
lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, đầu tư, tư vấn tài chính kế toán, tư vấn quản lý và
cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán.

2. Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh và nhân viên
3. Chuyên ngành:
Kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh
Luật
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
4. Mô tả công việc:
- Được cung cấp thông tin và hướng dẫn công việc thực tế
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cạnh tranh
- Được tham gia các chương trình đào tạo của công ty theo các quy trình chuẩn của
nghề nghiệp kiểm toán; được đào tạo các kỹ năng mềm để xử lý công việc
- Được thực tập kiểm toán tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với các
ngành nghề kinh doanh khác nhau.
- Được ưu tiên tuyển dụng tại công ty nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

5. Số lượng : 20
6. Thời gian tuyển dụng: từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2019
7. Yêu cầu công việc:
- Đang theo học năm cuối chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Tài chính doanh
nghiệp, QTKD
- Trung bình các môn học từ 6,5 hoặc tương đương trở lên;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động;
- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin;
- Có khả năng làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
- Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng …
8. Quyền lợi:

- Được cung cấp thông tin và hướng dẫn công việc thực tế
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cạnh tranh
- Được tham gia các chương trình đào tạo của công ty theo các quy trình chuẩn của
nghề nghiệp kiểm toán; được đào tạo các kỹ năng mềm để xử lý công việc
- Được thực tập kiểm toán tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với các
ngành nghề kinh doanh khác nhau.
- Được ưu tiên tuyển dụng tại công ty nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

9. Địa điểm làm việc
Tại VP 39N Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM và tại công ty
khách hàng theo sự chỉ định của cấp trên.

10. Thông tin liên hệ:
Center of Enterprise Cooperation and Alumni
Ton Duc Thang University
p:    (+84 28) 377 61 042
a:    19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
w:    ceca.tdtu.edu.vn  
e:     htdn@tdtu.edu.vn