Nhảy đến nội dung
x

KHẢO SÁT NHÀ TRỌ, CHỖ Ở CHO TÂN SINH VIÊN K22 ( 2018-2019)

Kính gửi: Các bạn sinh viên( SV) và các anh, chị Cựu sinh viên(CSV) đại học Tôn Đức thắng( TDTU)

Năm học 2018 - 2019, đại học Tôn Đức Thắng đón gần 6000 bạn tân sinh viên (TSV) K22 nhập học. Ký túc xá TDTU dành cho các bạn tân sinh viên theo quy định của nhà trường chưa đáp ứng giải quyết chỗ ở cho tất cả các bạn có nhu cầu.

Nhằm đáp ứng và hỗ trợ giới thiệu chỗ ở đảm bảo an ninh, an toàn và thuận lợi cho các bạn tân sinh viên. Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (TT HTDN&CSV) rất cần sự hợp tác, giới thiệu, chia sẻ và hỗ trợ từ các anh, chị CSV và các bạn SV về nơi ở cho các bạn TSV K22 (2018 - 2019).

Trung tâm HTDN&CSV đề nghị các anh/chị CSV, các bạn SV tham khảo và điền thông tin vào bảng khảo sát theo đường link dưới đây. Thông tin của các anh/chị, các bạn cung cấp sẽ là cơ sở, nguồn lực để TT hỗ trợ cho các bạn TSV. link khảo sáthttp://bit.ly/Khao-sat-nha-tro

Trân trọng;

Chân thành cảm ơn!