Nhảy đến nội dung
x
NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT NAM (OCB)
Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên đã phối hợp với Ngân hàng OCB tổ chức chương trình tuyển dụng trực tiếp
Subscribe to OCB tuyen dung